Zarf Çeşitleri genel olarak 3 başlık altındadır.

1-Diplomat Zarflar
2- Torba Zarflar 
3- Davetiye Zarfları

Bu üç zarf çeşitleri kendi içlerinde ölçüsüne göre çeşitlere ayrılır.